Blake Pfenning

Ohio State Buckeyes | Blake Pfenning | OL | No. 60