Erick Smith

Ohio State Buckeyes | Erick Smith | SAF | No. 34

Erick Smith
Erick Smith is competing for a starting safety spot

Erick Smith Stories